Kaple hrobky Schwarzenbergů bez výkladu bude otevřena v pondělí 17.května. /// Prohlídky s průvodcem dle vládních nařízení jsou neumožněny (pravděpodobně do 24.května). /// Navštívit již nyní můžete Dům přírody Třeboňska a zámeckou galerii.

Zavřít

Prohlídkový okruh: kaple a krypta

Prohlídka hrobky zahrnuje nadzemní kapli Božského Vykupitele s oltářem orientovaným jižním směrem, ale i podzemní kryptu s 26 ostatky příslušníků převážně hlubocko-krumlovské linie rodu.

 

Zpět