TŘEBOŇ: červnová výstava třeboňské ZUŠky v zámecké galerii

Výstava

  • Zrušeno

Tradiční výstava prací žáků Základní umělecké školy v Třeboni, výtvarného oboru, který...

umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní, poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.
Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových možností vyjádření i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, dává ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění.
(viz web ZUŠ)